Doporuč nám parťáka a
získej odměnu.

Chci odměnu

Za každého doporučeného parťáka, který u nás zvládne zkušební dobu, si můžeš  vybrat jednu z odměn níže. Jestli víš o někom, kdo hledá změnu, do Notixu by zapadl a nemůže se dočkat, až mu zavoláme, vyplň nám tento formulář.

Telefon za 10.000 Kč

Vyberte si telefon dle vlastního výběru za 10 tisíc korun. Na tvém vysněném modelu se domluvíme vzápětí.

Tablet za 10.000 Kč

Potřebuješ tablet? Vyber si nějaký  za 10 tisíc korun a nezapomeň nám do komentáře připsat, jaký by to měl být.

Degustační menu za 10.000 Kč

Rád jíš? Tak to je degustační menu přímo pro tebe! Stačí si tuto odměnu vybrat a dopsat do komentáře, co bys rád ochutnal.

Osobní a citlivé údaje
Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytnutím svých osobních údajů dávám výslovný souhlas společnosti NOTIX s.r.o., Thámova 181/20, 180 00, IČ 04112181( dále jen Společnost) k jejich zpracovávání, uchovávání v  databázi pro moji osobu, a to na dobu nezbytně nutnou k realizaci účelu zaměstnávání. Zároveň uděluji souhlas s tím, aby mne za tímto účelem Společnost kontaktovala.
Prohlašuji, že jsem byl/a Společností informován/a o svých právech, zejména o:  účelu zpracování mých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, předávání mých osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům, právu žádat Společnost o informace o zpracování osobních údajů, o právu přístupu k osobním údajům, o právu vznést námitku proti zpracování, o právu žádat Společnost o vysvětlení, blokování, omezení zpracování, doplnění, opravení a likvidaci mých osobních údajů, o právu na přenositelnost osobních údajů, o právu na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
Tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně. Jsem si vědom/a, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem vzniku pracovně-právního vztahu a jsem si vědom/a, že v případě neposkytnutí tohoto souhlasu nebude možné uzavřít  pracovně-právní vztah.
Jsem si vědom/a svého práva kdykoliv tento souhlas odvolat, a to elektronicky na e-mailovou adresu Společnosti a skutečnosti, že odvolání mého souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů na základě mého souhlasu před jeho odvoláním.

Děkujeme za doporučení! V případě, že s námi kandidát vydrží do konce zkušební doby, budeme vás kontaktovat a odměna vás nemine.

Nepodařilo se odeslat formulář :( Zkusíte to, prosím, znovu?

V čem jsme jiní?

Máme pocit, že jsme trochu jiní.
Jednáme na rovinu, vážíme si lidí a nechceme být anonymní.